MOCK TEST Sign up

thông tin thí sinh

· Country
· học lực
· nghề nghiệp

Site

khảo sát phương pháp học tập

  • · phương pháp học tiếng anh
  • · mục đích học tiếng anh
  • · vấn đáp tiếng anh ( kinh nghiệm thi nói )
  • · cuộc thi viết tiếng anh chính thức(Multiple choice)
  • · Number of times you took English authorized test and mock tests:

Additional Questions

· Apply for the MOCK TEST

nơi thi ( địa điểm thi )

đồng ý dử dụng thông tin cá nhân và khảo sát

Tôi đồng ý với tất cả các cuộc khảo sát ở trên và để xây dựng hệ thống đánh giá tự động Speaking & writing test Tham gia bài thi tiếng Anh và đồng ý sử dụng dữ liệu kết quả thi
Cancel